Skip to main content
Baza Informacji

Jak obywatel Ukrainy powinien się przygotować do rejestracji firmy w CEIDG

By 2023-10-09No Comments

Firmę można otworzyć online na stronie internetowej Biznes.gov.pl. To miejsce, gdzie rozwiążesz wszystkie formalne kwestie. Informacje o tym, że otwierasz firmę, zostaną automatycznie przekazane do organu ubezpieczeń społecznych oraz służby podatkowej.

Jak przygotować się do rejestracji działalności gospodarczej w Polsce.

Sprawdź, czy masz prawo prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli jesteś pełnoletni, możesz prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, ponosząc pełną odpowiedzialność za swoje działania i podejmując decyzje.

Obywatel Ukrainy może otworzyć działalność gospodarczą w Polsce, jeśli:

 1. Legalnie mieszka w Polsce i
 2. Posiada numer PESEL.

Taka osoba może zarejestrować działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny w CEIDG.

CEIDG, czyli Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej, to elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Rejestracją możesz zarządzać online w profilu przedsiębiorcy na stronie internetowej Biznes.gov.pl – tutaj możesz otworzyć firmę, zmienić dane w rejestrze oraz zawiesić, wznowić lub zakończyć swoją działalność gospodarczą.

PESEL to 11-cyfrowy numer umożliwiający łatwe zidentyfikowanie osoby posiadającej ten numer.

Jak uzyskać numer PESEL dla osób, które przyjechały do Polski związku z konfliktem na Ukrainie.

Obywatel Ukrainy, który legalnie przybył do Polski po 24 lutego 2022 roku z terytorium Ukrainy, otrzyma numer PESEL po złożeniu wniosku w dowolnej gminie w Polsce.

Numer PESEL na podobnych warunkach jest przyznawany:

 • Obywatelom Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka,
 • Najbliższym krewnym obywatela Ukrainy – właściciela Karty Polaka,
 • Mężowi lub żonie obywatela Ukrainy, który sam nie posiada obywatelstwa ukraińskiego i przybył do Polski z Ukrainy związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju.

Wniosek o przyznanie numeru PESEL może być sporządzony przez wnioskodawcę lub pracownika urzędu na podstawie danych dostarczonych przez wnioskodawcę.

Wniosek musi być:

 • Osobiście podpisany przez wnioskodawcę,
 • Pisemnie złożony w urzędzie miejskim,
 • Osobiście przez wnioskodawcę.

Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera między innymi:

 • Imię (imiona), nazwisko i imię ojca,
 • Obywatelstwo,
 • Numery PESEL rodziców, jeśli zostały nadane i są znane,
 • Datę, miejsce i kraj urodzenia,
 • Płeć,
 • Datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Datę złożenia wniosku,
 • Oznaczenie, czy pobrane zostały odciski palców.

Wniosek należy wypełnić:

 • Po polsku i ukraińsku lub
 • Po polsku i rosyjsku.

Uwaga! Jeśli chcesz, aby utworzono dla ciebie profil zaufany, podaj w wniosku o przyznanie numeru PESEL:

 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu komórkowego,
 • Wyraź zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych,
 • Wyraź zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego.

Zrób to koniecznie, jeśli planujesz otworzyć firmę w Polsce. Dzięki profilowi zaufanemu będziesz mógł zarejestrować swoją firmę online.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, które pozwala:

 • Potwierdzić swoją tożsamość w systemach administracji elektronicznej,
 • Podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil jest używany tylko do kontaktów z administracją państwową, czyli urzędami lub ministerstwami.

PESEL dla osób, które przyjechały do Polski przed 24 lutego 2022 roku

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i mieszkasz w Polsce, możesz zarejestrować się pod adresem zamieszkania i automatycznie otrzymasz numer PESEL.

Jeśli nie możesz się zarejestrować i potrzebujesz numeru PESEL, złoż wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL musisz podać podstawy prawne, zgodnie z którymi masz obowiązek posiadać numer PESEL.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031507#7

FUNDACJA IMPACT

UL. STAWKI 3A LOK. 47

00-193 WARSZAWA, POLSKA

KRS: 0000611651

SKONTAKTUJ SIĘ