Skip to main content
IНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Як розробити ефективний бізнес-план

By 2023-10-26No Comments

Як розробити ефективний бізнес-план

Бізнес-план є важливим інструментом для розвитку і управління бізнесом, який допоможе зрозуміти, як буде функціонувати ваш бізнес у майбутньому.

Якщо вам потрібне зовнішнє фінансування для розвитку бізнесу, бізнес-план є ключовим інструментом для залучення інвесторів, банківського кредиту, грантових коштів або іншого виду фінансування. Він показує потенційним інвесторам, що ви маєте чітку стратегію та план дій для досягнення успіху.

Також бізнес-план розробляють для управління власним бізнесом, він служить основою для визначення кількісних і якісних показників успіху, та дозволяє вчасно коригувати свою стратегію, в разі потреби.

Бізнес-план допомагає вашій команді зрозуміти цілі та завдання, роль кожного співробітника і загальну стратегію. Це сприяє кращому розподілу роботи та збільшує мотивацію.

Щоб написати ефективний бізнес-план, вам потрібно описати вашу бізнес-ідею, визначити цілі і стратегію, розробити детальний план дій,  з врахуванням потреби і очікування інвесторів або фінансових установ, якщо ви шукаєте фінансування. Важливо розглядати бізнес-план як живий документ, який можна актуалізувати з часом.

Основні етапи бізнес-планування:

1. Резюме проекту 

Резюме проекту є одним з найважливіших елементів документу, оскільки це перша сторінка, яка буде прочитана потенційними інвесторами чи зацікавленими сторонами. На основі резюме користувачі роблять висновок чи цікавий їм ваш проект взагалі і чи варто переходити до вивчення бізнес-плану.

Використовуйте лаконічну мову, щоб передати основну ідею проекту та скласти вдале резюме:

 • Опишіть суть вашого бізнесу і головні цілі.
 • Опишіть ваші продукти / послуги, які будуть створені внаслідок реалізації проекту, їх кількісні та якісні характеристики;
 • Зазначте ваш ринок та цільову аудиторію, вказуючи на можливості і потенційну кількість клієнтів;
 • Важливо показати свою унікальність та конкурентні переваги, цим ви зможете зразу захопити увагу інвестора;
 • Якщо ви шукаєте фінансування, вкажіть суму, яку ви плануєте залучити, і на що саме будуть витрачені інвестиційні кошти. Вкажіть які умови співпраці ви пропонуєте інвестору, наприклад дольову участь, повернення коштів з відсотками, інше.
 • Додайте основні фінансові показники ефективності проекту: чистий грошовий потік, рентабельність, період окупності та інш., що допоможе зрозуміти фінансовий потенціал проекту.

2. Аналіз ринку:

Результати вивчення ринку вашої продукції та послуг грають важливу роль, оскільки вони надають інформацію про потенційні можливості та виклики для вашого бізнесу. У бізнес-плані ви повинні відобразити наступну інформацію, яку ви отримали з аналізу ринку:

 • Визначте розмір ринку для вашої продукції чи послуги, скільки грошей витрачають споживачі в цьому сегменті ринку щорічно.
 • Покажіть ринкову динаміку, це допомагає зрозуміти, чи розширюється ваш ринок і чи є тут можливості для росту.
 • Опишіть хто є вашою цільовою аудиторією, їх характеристики, потреби та побажання.
 • Опишіть існуючих конкурентів у вашому сегменті ринку, їхні продукти чи послуги, їх конкурентні переваги та слабкі сторони.
 • Визначте, що робить вашу продукцію чи послугу унікальною і чому вона приверне клієнтів.
 • Зробіть SWOT аналіз. Визначте можливості, які надає ринок, а також можливі ризики і загрози, які можуть вплинути на ваш бізнес.

3. Стратегія розвитку бізнесу

Це розділ бізнес-плану, в якому ви описуєте свої плани щодо розширення і розвитку вашого бізнесу. Цей розділ має включати наступну інформацію:

 • Місія і візія: Почніть з визначення місії вашої компанії (її основної цілі та значення) і візії (як ви бачите майбутнє свого бізнесу).
 • Короткий огляд існуючого стану: Опишіть поточний стан вашого бізнесу, включаючи досягнуті цілі і результати.
 • Опис продукту / послуги.
 • Цілі та завдання: Визначте конкретні цілі і завдання для майбутнього розвитку, включаючи обсяги продажів, прибуток, розширення ринків тощо.
 • Стратегія росту: Опишіть, яким чином ви плануєте досягти своїх цілей. Розгляньте такі можливі стратегії, як розширення ринків, розробка нових продуктів, партнерства чи франчайзінг.
 • Маркетинговий план: Включіть в план ваші маркетингові стратегії для просування нових продуктів чи послуг, а також кроки до збільшення впізнаваності бренду.
 • Календарний графік: Створіть графік реалізації вашої стратегії, визначивши конкретні дати та кроки, покажіть «дорожню карту» вашого бізнесу.

4. Фінансовий план

По практиці фінансовий план є найскладнішим розділом для самостійного опрацювання. Для побудови якісного фінансового плану, необхідно розробити прогнозну фінансову модель і провести розрахунки доходів, витрат, грошових потоків, з переходом до визначення основних показників ефективності проекту.

Основні елементи фінансового плану:

 • Джерела та умови фінансування, потреба в інвестиціях та план повернення залучених коштів;
 • План доходів по проекту в кількісних та фінансових показниках;
 • План витрат по проекту, з розрахунком собівартості кожного продукту / послуги, з розрахунком податкового навантаження;
 • План руху грошових коштів, прогноз
 • Звіт про прибутки збитки, прогноз
 • Баланс, прогноз
 • Розрахунок показників ефективності проекту:

Чистий грошовий потік на кінець періоду NCF

Чиста приведена вартість проекту NPV Net Present Value

Внутрішня норма рентабельності IRR Internal Rate of Return

Простий період окупності проекту РВР Ordinary Payback Period

Дисконтований період окупності проекту DРВР Discounted Payback Period

Індекс прибутковості PI Profitability Index

*Перелічені основні показники ефективності проекту, по практиці показників значно більше, кожен показник розраховується по певному принципу, тому розрахунок показників ефективності потребує окремого пояснення.

5. Аналіз ризиків і чутливості проекту

Аналіз чутливості, один з кількісних елементів аналізу ризиків – це розрахунок сценаріїв з оцінкою результатів (показників ефективності проекту), при змінах в різних вхідних параметрах (наприклад, зміни в цінах або обсягах продажу), що можуть вплинути на ваші фінансові результати.

Аналіз чутливості в бізнес-плані є важливим інструментом для оцінки стійкості вашого бізнесу до змін у різних вхідних параметрах і факторів, які можуть вплинути на ваші фінансові результати. Ця техніка дає змогу зрозуміти, які параметри та зміни можуть вплинути на прибуток, грошовий потік та інші ключові показники бізнесу. Вона використовується для кращого розуміння ризиків і можливостей, а також для прийняття більш обґрунтованих рішень.

Визначення потенційних ризиків допомагає вам зрозуміти, наскільки стійкий ваш бізнес у випадку негативних подій чи змін на ринку. Це важливо для планування та прийняття рішень, які дозволяють зменшити вплив ризиків на бізнес.

На основі аналізу ризиків можна визначити, які конкретні кроки потрібно зробити для зменшення чи управління ризиками. Це включає в себе розробку стратегій і планів дій для запобігання чи зменшення негативного впливу ризиків.

Інвестори та кредитори часто вимагають аналізу ризиків в бізнес-плані, оскільки це допомагає їм оцінити ступінь ризику, пов’язаного з інвестуванням чи наданням кредитів. Ваша готовність і здатність керувати ризиками можуть вплинути на їх рішення.

Отже, для створення ефективного бізнес-плану необхідно чітко уявляти основні параметри своєї ідеї, оцінити ринок, провести фінансові розрахунки та аналіз ризиків і представити всі результаті у вказаному форматі, в вигляді документу чи презентації. Рекомендується додавати фотографії своєї продукції, сертифікати якості, дозвільні документи, та всю інформацію яка переконає інвестора вкласти свої кошти в ваш проект.

ФОНД IMPACT

UL. STAWKI 3A LOK. 47

00-193 ВАРШАВА, ПОЛЬЩА

KRS: 0000611651

КОНТАКТ