Skip to main content
IНФОРМАЦІЙНА БАЗА

ZUS для підприємців

By 2023-10-17No Comments

Як підприємець Ви повинні розраховуватися та сплачувати за себе внески в ZUS на:

 • соціальне страхування, з яких обов’язковими є: пенсійне страхування, пенсійне страхування по інвалідності та страхування від нещасних випадків, а добровільним є страхування на випадок хвороби
 • Фонд праці та Фонд солідарності
 • медичне страхування.

Підприємці мають можливість вибрати схему сплачуваних внесків ZUS в залежності від етапу, на якому вони займаються своєю діяльністю. Те, яка схема є доступною даному підприємцю, залежить, між іншим, від того, чи:

 • він тільки розпочинає свою господарську діяльність,
 • відновлює свою господарську діяльність – а якщо так, то скільки часу минуло від її призупинення,
 • щойно закінчився період пільги на старт або преференції,
 • має високий дохід і чи використовує внески від доходу,
 • відбувається збіг страхових титулів,
 • має статус пенсіонера і т.д.

Пільга на старт 

Підприємці, які користуються пільгою на старт, не підлягають стандартному соціальному та медичному страхуванню. У цьому випадку вони регулюють внески на соціальне страхування в обмеженій формі, сплачуючи лише внесок на медичне страхування. Протягом шести місяців з дня початку своєї діяльності підприємець звільняється від сплати внеску на соціальне страхування.

З 2022 року критерієм визначення обсягу внеску на медичне страхування є насамперед обрана підприємцем форма оподаткування.

Особи, які обрали форму оподаткування за податковою шкалою, протягом кожного місяця, за який вони підлягають страхуванню, сплачують внесок на медичне страхування. Його обсяг в даному місяці залежить від прибутку з підприємницької діяльності, отриманого в попередньому місяці, – внесок на медичне страхування становить 9% від вартості, нарахованої за вищевказаними правилами. При цьому він не може бути нижчим, ніж 9% мінімальної заробітної плати на даний календарний рік. У 2023 році це 376,16 злотих

Правила нарахування розміру внеску на медичне страхування для осіб, які використовують лінійний податок за фіксованою ставкою як форму оподаткування такі ж, як і для підприємців, які платять податки за загальними правилами. Проте, сам внесок буде становити 4,9% від прибутку, отриманого у попередньому місяці.

Особи, які обрали паушальну податкову ставку як форму оподаткування, повинні сплачувати внески в залежності від суми доходу, отриманого в даному календарному році. Базою нарахування внеску медичне страхування є
відповідна відсоткова ставка від середнього показника місячної заробітної плати в секторі підприємств у четвертому кварталі попереднього року (з урахуванням виплат з чистого прибутку). Відсоткова ставка залежить від розміру отриманого доходу. Сам внесок становить 9% від цієї бази. Середньомісячна заробітна плата за четвертий квартал 2022 року рік становила 6965,94 злотих, тому щомісячні внески на медичне страхування у 2023 році виглядають наступним чином:

Дохід за рік Підстава нарахування медичної ставки  Розмір місячного внеску на медичне страхування
Менше ніж 60 000 зл 6965,94 зл × 60% 4179,56 × 9%= 376,16 зл
Менше ніж 300 000 зл 6965,94 зл × 100% 6965,94×9%= 626,93 зл
Більше ніж 300 000 зл 6965,94 зл × 180% 12538,69×9%= 1128,48 зл

 

Преференції для платників ZUS 

Нові підприємці або особи, які використали термін дії пільги на старт, мають можливість долучитися до так званої дворічної пільги на оплату внесків на медичне страхування. Протягом 24 місяців з моменту отримання преференції підприємці платять внески на соціальне страхування у зменшеному розмірі. База для розрахунку пільгових внесків ZUS становить мінімум 30% від суми мінімальної заробітної плати.

Важливо, що пільга стосується лише страхових внесків на соціальне страхування.

Внески на медичне страхування сплачуються відповідно до обраної форми оподаткування.

Малий ZUS плюс 

Підприємці, дохід яких (у попередньому році), наприклад, у 2022 році не перевищив суму 120 000 злотих під час ведення господарської діяльності протягом 365 днів на рік, з січня 2023 року мають можливість скористатися ще одним видом пільги – так званим малим ZUS плюс.

Внески від прибутку може сплачувати підприємець, який:

 • виконував підприємницьку діяльність у попередньому році протягом щонайменше 60 днів,
 • не користується пільгою на старт або преференціями для платників ZUS,
 • в рамках своєї діяльності не виконує роботу для колишнього роботодавця,
 • не користується податковою карткою і одночасно звільнений від сплати ПДВ (VAT) відповідно до ст. 113 п. 1 та 9 Закону про податок від товарів та послуг. Термін дії цієї пільги – максимально 36 місяців. Після закінчення цього періоду підприємець зобов’язаний перейти на сплату звичайних внесків ZUS. Підприємець отримує право повторно скористатися цією пільгою через 2 роки.

Звичайні внески, або так званий великий ZUS

Базою для звичайних внесків ZUS є 60% від прогнозованої середньомісячної заробітної плати. Підприємці, який користуються цією схемою зобов’язані сплачувати внески на соціальне та медичне страхування.

Сума внеску на медичне страхування розраховується на тій же підставі, як і для преференцій для платників ZUS і залишається вона незмінною, тобто не зменшується наприклад, на період отримання допомоги по безробіттю.

Форма оподаткування:
За загальними правилами – податкова шкала (Внески без пільг)

 

Внески ZUS для підприємців у 2023 році

(форма оподаткування: за загальними правилами – податкова шкала)

.                         На медичне страхування На пенсійне страхування На пенсійне страхування i по інвалідності На страхування по хворобі (добровільне) На страхування від нещасного випадку Фонд Праці
База розміру внеску

(I-XII ‘2023)

прибуток 4161,00
Внесок ZUS за місяці

(I-XII ‘2023)

9% прибутку 812,23 332,88 101,94 69,49 1 101,94
Сума соціальних внесків з внесками на страхування по хворобі  = 1316,54

Сума соціальних внесків без урахування внеску на страхування по хворобі  = 1214,60

Загальна сума щомісячних внесків ZUS за місяці лютий-грудень

2023

Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, по хворобі)

 

1418,48
Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, без страхування по хворобі)

 

1316,54

 

Форма оподаткування:
За загальними правилами – податкова шкала (Внески на базі преференцій для платників ZUS)

 

Внески ZUS для підприємців у 2023 році

(За загальними правилами – податкова шкала (Внески на базі преференцій для платників ZUS)

.                         На медичне страхування На пенсійне страхування На пенсійне страхування i по інвалідності На страхування по хворобі (добровільне) На страхування від нещасного випадку Фонд Праці
База розміру внеску

(I-VI ‘2023)

прибуток 1047,00
Внесок ZUS за місяці

(I-VI ‘2023))

9% прибутку 204,37 83,76 25,65 17,48 1
Сума соціальних внесків з внесками на страхування по хворобі  = 331,26

Сума соціальних внесків без урахування внеску на страхування по хворобі  = 305,61

Загальна сума щомісячних внесків ZUS за місяці (I-VI ‘2023) Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, по хворобі)

 

331,26
Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, без страхування по хворобі)

 

305,61

 

База розміру внеску

(VII-XII ‘2023)

прибуток 1047,00
Внесок ZUS за місяці

(VII-XII ‘2023)

9% прибутку 210,82 86,40 26,46 18,04 1
Сума соціальних внесків з внесками на страхування по хворобі  = 341,72

Сума соціальних внесків без урахування внеску на страхування по хворобі  = 315,26

Загальна сума щомісячних внесків ZUS за місяці (VII-XII ‘2023) Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, по хворобі)

 

341,72
Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, без страхування по хворобі)

 

315,26

 

Форма оподаткування:
Лінійний податок за фіксованою ставкою (Внески без пільг)

 

Внески ZUS для підприємців у 2023 році

(Лінійний податок за фіксованою ставкою (Внески без пільг)

.                         На медичне страхування На пенсійне страхування На пенсійне страхування i по інвалідності На страхування по хворобі (добровільне) На страхування від нещасного випадку Фонд Праці
База розміру внеску

(I-XII ‘2023)

прибуток 4161,00
Внесок ZUS за місяці

(I-XII ‘2023)

4,9% прибутку 812,23 332,88 101,94 69,49 1 101,94
Сума соціальних внесків з внесками на страхування по хворобі  = 1316,54

Сума соціальних внесків без урахування внеску на страхування по хворобі  = 1214,60

Загальна сума щомісячних внесків ZUS за місяці (I-XII ‘2023) Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, по хворобі)

 

1418,48
Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, без страхування по хворобі)

 

1316,54

 

Форма оподаткування:
Лінійний податок за фіксованою ставкою (Внески на базі преференцій для платників ZUS)

 

Внески ZUS для підприємців у 2023 році

(Лінійний податок за фіксованою ставкою (Внески на базі преференцій для платників ZUS)

.                         На медичне страхування На пенсійне страхування На пенсійне страхування i по інвалідності На страхування по хворобі (добровільне) На страхування від нещасного випадку Фонд Праці
База розміру внеску

(I-VI ‘2023)

прибуток 1047,00
Внесок ZUS за місяці

(I-VI ‘2023))

4,9 % прибутку 204,37 83,76 25,65 17,48 1
Сума соціальних внесків з внесками на страхування по хворобі  = 331,26

Сума соціальних внесків без урахування внеску на страхування по хворобі  = 305,61

Загальна сума щомісячних внесків ZUS за місяці (I-VI ‘2023) Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, по хворобі)

 

331,26
Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, без страхування по хворобі)

 

305,61

 

База розміру внеску

(VII-XII ‘2023)

прибуток 1047,00
Внесок ZUS за місяці

(VII-XII ‘2023)

4,9% прибутку 210,82 86,40 26,46 18,04 1
Сума соціальних внесків з внесками на страхування по хворобі  = 341,72

Сума соціальних внесків без урахування внеску на страхування по хворобі  = 315,26

Загальна сума щомісячних внесків ZUS за місяці (VII-XII ‘2023) Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, по хворобі)

 

341,72
Загальна сума внесків ZUS без урахування внеску на медичне страхування (внески на пенсійне страхування, по інвалідності, від нещасного випадку, Фонд Праці, без страхування по хворобі)

 

315,26

 

Більше інформації для громадян України  за  посиланням:

https://www.zus.pl/-/infolinia-pro-simejni-viplati-dla-gromadan-ukraini?redirect=%2Fua%2F

ФОНД IMPACT

UL. STAWKI 3A LOK. 47

00-193 ВАРШАВА, ПОЛЬЩА

KRS: 0000611651

КОНТАКТ